کمیته استراتژی

برنامه ریزي به عنوان یکی از مهمترین و با اولویت ترین ارکان مدیریت می باشد که زمان حال سازمان را به آینده آن پیوند می دهد. تعیین اهداف بلندمدت و حیاتی سازمان و طریقه نیل به آن، با توجه به عوامل محیطی و با درنظر گرفتن آینده سازمان و همچنین اتخاذ تصمیمهاي کوتاه مدت براي حداکثر بهره‌وري از منابع موجود باتوجه به تحولات محیط از مهمترین وظایف کمیته استراتژی می‌باشد.

BD Corporation
©  2022 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آوا پزشک می باشد

طراحی و اجرا شرکت پویندگان اطلاعات شاهسون

Go to top