کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی یکی از کمیته‌های فرعی هیئت مدیره است که هدف از تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی، نظارت بر حسابرسان مستقل، اثربخشی کنترل‌های داخلی و فعالیت‌های مدیریت ریسک می‌باشد.
کمیته‌ی حسابرسی شامل پنج عضو است که حداقل دو عضو آن از اعضاي غیرموظف هیأت مدیره و بقیه از خارج شرکت و به انتخاب هیأت مدیره هستند. هیأت مدیره اعضاي کمیته و رئیس کمیته را منصوب می­کند.
هریک از اعضاي کمیته‌ی حسابرسی باید مستقل و آشنا با حسابداري و امور مالی باشند. حداقل دو نفر از اعضاي کمیته باید حسابدار رسمی یا کارشناس و خبره امور مالی باشند. هیچ یک از اعضاي کمیته‌ی حسابرسی نباید همزمان به عنوان عضو کمیته‌ی حسابرسی بیش از دو شرکت سهامی عام دیگر انجام وظیفه کنند. اعضاي کمیته‌ی حسابرسی نمی‌توانند در بیش از سه کمیته‌ی حسابرسی شرکت‌هاي سهامی عام با احتساب شرکت فعالیت داشته باشند.

BD Corporation
©  2022 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آوا پزشک می باشد

طراحی و اجرا شرکت پویندگان اطلاعات شاهسون

Go to top