فراخوان نمایندگی فروش محصولات آزمایشگاهی در استان فارس

26 تیر 1401

شرکت آوا پزشک جهت فروش محصولات آزمایشگاهی درسطح استان فارس نمایندگی جذب می کند.
شرکت گروه آوا پزشک در نظر دارد نمایندگی فروش محصولات تولیدی آزمایشگاهی خود در سطح استان فارس را از طریق این فراخوان به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند حداکثر تا پایان ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 فرم های درخواست نمایندگی را پر کرده و به دبیرخانه شرکت آوا پزشک  تحویل یا به شماره 88103176 فکس نمایند. همچنین متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم درخواست نمایندگی با شماره همراه 09125756246 تماس بگیرند.

نظرات :
Go to top