در جلسه مجامع هیات امنای صرفه جویی ارزی چه گذشت؟

25 مرداد 1401

جلسه اعضای هیات مدیره مجامع عمومی شرکت‌های زیر مجموعه هیات امنای صرفه جویی ارزی برگزار و صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه تصویت و برنامه‌های آتی شرکت‌ها نیز مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات امنا، جلسه اخیر مجامع عمومی شرکت‌های هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با سخنان رئیس مجمع (مهندس سید حسین صفوی) در خصوص وضعیت کلی شرکت‌های تابعه، توقع هیات امنا از شرکت‌های تابعه، رعایت هر چه بیشتر انضباط مالی  و تبین اهداف سال ۱۴۰۱ آغاز و سپس هر یک از شرکت‌های تابعه گزارش‌ صورت‌های مالی به همراه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و عملکرد و اقدامات انجام شده را ارائه دادند. استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های تابعه بر اساس ضوابط و مقرارت قانونی به منظور هم افزایی توانمندی‌ها نکته اصلی صحبت های رئیس مجمع بود.

در ادامه این جلسه، پس از استماع گزارش حسابرسان مستقل و بازرس قانونی شرکت در حضور مجمع عمومی صاحبان سهام، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های تابعه تصویب و برنامه‌های آتی شرکت‌ها نیز مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

قابل ذکر بوده، برنامه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های تابعه شامل تشکیل هیات رئیسه مجمع، قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پرسش و پاسخ در خصوص بندهای گزارش و صورت‌های مالی، گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع و مصوبات است.

نظرات :
Go to top