محصولات آوا

پیشتاز در عرصه تولید محصولات پزشکی

شرکت آواپزشک با توجه به نیاز ماسک در کشور با تغییر بخشی از خطوط تولید خود اقدام به تولید ماسک سه لایه با ظرفیت ٣٠ هزار عدد و همچنین ٣ هزار ماسک فیلتردار و ١٠ هزار لباس ویژه بیمارستانی در روز جهت استفاده کادر بیمارستانی و عموم مردم کرده است.

Go to top