#

فرم ارزیابی محصول

جهت ثبت ارزیابی محصول فرم زیر را تکمیل نمایید

۱۴۰۳/۴/۴


عنوان دقیق محصول
 
١
زیبایی ظاهری محصول و بسته‌بندی
٢
میزان پاکیزگی بسته‌بندی ,
٣
سهولت باز کردن بسته‌بندی
٤
تیزی نوک سوزن (احساس درد کمتر)
٥
روانی فرو رفتن سرسوزن در بدن
٦
عدم گرفتگی مجرای سرسوزن
٧
سهولت درآمدن درپوش سوزن
٨
انطباق سرسوزن بر روی سرنگ
٩
عدم وجود نشتی از بین سوزن و نازل سرنگ
پاسخ دهنده :
 
 
Go to top