تولید ماسک سه لایه و ماسک فیلتر دار و لباس ویژه بیمارستانی

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

شرکت آواپزشک با توجه به نیاز ماسک در کشور با تغییر بخشی از خطوط تولید خود اقدام به تولید ماسک سه لایه با ظرفیت ٣٠ هزار عدد در روز، تولید ماسک فیلتردار با ظرفیت ٣ هزار عدد در روز و لباس ویژه بیمارستانی با ظرفیت ١٠ هزار ست در روز جهت استفاده کادر بیمارستانی و عموم مردم کرده است.

نظرات :
Go to top