حضور آواپزشک در نمایشگاه ایران هلث ٩٨

4 خرداد 1401

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی از ۱۹ تا ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

نظرات :
Go to top