گزارش تصویری/ بازدید رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی و نماینده مجلس از خطوط تولید کارخانه آوا پزشک در شهرستان آشتیان

24 خرداد 1401

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی درمعالجه بیماران و هیات همراه، نماینده مردم آشتیان درمجلس شورای اسلامی، حسابرس کل هیات حسابرسی بهداشت و درمان دیوان محاسبات وهیات همراه،  نماینده اداره کل تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی واعضای هیات مدیره شرکت گروه آوا پزشک ازتمامی خطوط تولیدی این کارخانه درشهرک صنعتی مزرعه نو واقع در شهرستان آشتیان بازدید و از نزدیک درجریان محصولات تولیدی این شرکت قرار گرفتند

نظرات :
Go to top