آگهی استخدام در کارخانه شرکت گروه آوا پزشک

08 تیر 1401

شرکت آوا پزشک جهت تکمیل کادرپرسنل تخصصی کارخانه واقع در شهرستان آشتیان دعوت به همکاری از افراد مختصص می کند.
افراد واجد شرایط و متخصص می توانند رزومه های خود را به آدرس مندرج در آگهی ایمیل کنند.

 

 

نظرات :
Go to top