حضور شرکت آواپزشک در نمایشگاه ایران هلث ٩٧

٢٩ خرداد ١٣٩٧

امسال آواپزشک در بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی پزشکی، ایران هلث، که از ٢٩خرداد الی ١ تیر ٩٧ حضور داشت.در این نمایشگاه محصولات مختلف آواپزشک و خدمات آزمایشگاهی آوا به بازدیدکنندگان معرفی شد. تولید آنژیوکت آوا به عنوان جدیدترین محصول تولیدی شرکت، مهمترین خبری بود که باعث خوشحالی اهالی حوزه درمان بود.

نظرات :
Go to top