فراخوان جذب نمایندگی در حوزه محصولات آزمایشگاهی و بیمارستانی

19 شهریور 1401

شرکت گروه آوا پزشک در نظر دارد نمایندگی فروش محصولات تولیدی خود در حوزه آزمایشگاهی و بیمارستانی را از طریق فراخوان به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.
علاقه مندان و متقاضیان واجد شرایط می توانند با دریافت فرم از واحد فروش حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه 29 شهریورماه جاری فرم های درخواست نمایندگی را تکمیل و به دبیرخانه شرکت گروه آوا پزشک ارسال کنند.

نظرات :
Go to top