فراخوان جذب نمایندگی فروش سوزن های تزریق دندانپزشکی در سطح کشور به مدت یکسال

24 اردیبهشت 1402

شرکت گروه آوا پزشک طی یک فراخوان اقدام به جذب نمایندگی فروش سوزن های تزریق دندانپزشکی در سطح کشور به مدت یکسال  کرده است.

براساس این فراخوان متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ 50میلیون ریال در وجه شرکت آوا پزشک حداکثر تا پایان وقت   اداری روز یکشنبه مورخ 1402/02/31جهت دریافت اسناد مربوط به فراخوان و اخذ مدارک شرایط اعطای نمایندگی  به دفتر مرکزی این شرکت مراجعه کنند.

نظرات :
Go to top