فراخوان اعطای نمایندگی محصولات آزمایشگاهی در استان همدان

7 تیر 1402

شرکت گروه آوا پزشک در نظر دارد نمایندگی فروش محصولات تولیدی آزمایشگاهی خود را در سطح استان همدان از طریق این فراخوان به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

نظرات :
Go to top