فراخوان اعطای نمایندگی انحصاری سرسوزن آندوسکوپی در سراسر کشور

10 مرداد 1402

شرکت گروه آوا پزشک در نظر دارد نمایندگی فروش سرسوزن های آندوسکوپی خود را از طریق فراخوان به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.

نظرات :
Go to top