آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت گروه آوا پزشک

6 دی 1402

شرکت گروه آوا پزشک در نظر دارد اقلام ضایعاتی کارخانه تولیدی صنعتی را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند ظرف مدت 3روز کاری پس از درج آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد فروش شرکت گروه آوا پزشک مراجعه نمایند.

نظرات :
Go to top