تولید سرسوزن آنژیوگرافی

17 بهمن 1400

تولید و دریافت پروانه ساخت سرسوزن آنژیوگرافی برای اولین بار در ایران توسط شرکت آوا پزشک

شرکت آوا پزشک برای اولین با در سال 1399 توانست با تکیه بر تخصص داخلی سرسوزن آنژیوگرافی را در داخل کشور به تولید برساند

نظرات :
Go to top