# لانست خون‌گیری

لانست خون‌گیری
۱

طراحی و ساخته شده براساس استاندارد DIN ٥٨٩١٦ و استاندارد ملی ISIRI ٨٥٠١
سرسوزن فوقالعاده نازک برای انجام راحت تست
سازگار با تمامی قلم‌های لانست چهار پر
سهولت در به کارگیری
سرسوزن تیز با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
سرسوزن دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ٣٠٤ (Medical Grade)
سترون شده با اشعه یا گاز اتیلن اکساید
تاریخ انقضا: ٣ سال پس از تولید


ثبت نظرات


Go to top