# سرسوزن پن انسولین

سرسوزن پن انسولین
۱

طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین‌المللی ISO ٧٨٦٤, ISO ٩٦٢٦ و EN ISO١١٦٠٨-٢ و استاندارد ملی ISIRI ١٧٠٦٠-٢
سوزن دو سر تيز با دیواره نازک، تیز شده با بهکارگیری تکنولوژی تراش سهگانه
سوزن دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ٣٠٤ (Medical Grade)
سترون شده با گاز اتیلن اکساید
تاریخ انقضا: ٣ سال پس از تولید


ثبت نظرات


Go to top