# سرسوزن تزریق

سرسوزن تزریق
۱

طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO ٦٠٠٩, ISO ٥٩٤, ISO ٩٦٢٦, ISO ٧٨٦٤ و استاندارد ملی ISIRI ٣٣٧٩
سوزن تیزشده با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
قابل تولید در طول‌های مختلف از ١/٧ تا ٣/٢ اینچ (حدود ٤ تا ٣٨ میلی‌متر)
سوزن دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
عرضه شده در دو نوع استریل و غیراستریل (مخصوص کارخانه‌های تولید سرنگ)
سترون شده با گاز اتیلن اکساید
تاریخ انقضا: ٥ سال پس از تولید


ثبت نظرات


Go to top