# سرسوزن مزوتراپی

سرسوزن مزوتراپی
۱

طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO ٦٠٠٩, ISO ٥٩٤, ISO ٩٦٢٦, ISO ٧٨٦٤ و استاندارد ملی ISIRI ٣٩٧٩
عرضه شده در دو نوع دیواره معمولی، نازک
سوزن تیز با بهکارگیری تکنولوژی تراش سهگانه
دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ٣٠٤ (Medical Grade)
سترون شده با گاز اتیلن اکساید
تاریخ انقضا: ٥ سال پس از تولید


ثبت نظرات


Go to top