# سرسوزن تزریق دامی

سرسوزن تزریق دامی
۱

طراحی و ساخته شده بر اساس با استانداردهای بین المللی ISO٩٦٢٦ , ISO٥٩٤ , ISO٦٠٠٩ ,
سوزن تیز با به کارگیری تکنولوژی تراش سه‏ گانه
عرضه شده در دو نوع استریل و غیراستریل (مخصوص کارخانه‌های تولید سرنگ)
سترون شده با گاز اتیلن اکساید
تاریخ انقضا: ٣ سال پس از تولید


ثبت نظرات


Go to top