# لوله‌های خلا خون‌گیری

لوله‌های خلا خون‌گیری
۱

طراحی و ساخته شده بر اساس استاندارد ملی ISIRI ١١٣٤١
تولید شده از PET با فرمولاسیون ویژه لوله‌های خلا خون‌گیری
دقت بالا در حجم خون‌گیری و پایداری خلا در طول دوره عمر محصول
انتخاب افزودنی‌ها و نسبت ترکیب آنها با نمونه طبق استاندارد بین‌المللی CLSI
استفاده از بهترین افزودنی‌ها برای کاهش خطا در نتایج
طول عمر مفید محصول به دلیل فاصله زمانی کوتاه بین تولید و مصرف
امکان تنظیم خلا لوله‌ها با توجه به فشار هوا در مناطق مختلف
انتخاب بهترین حجم خون‌گیری براساس استانداردهای بین‌المللی و مطالعات دقیق بالینی
سترون شده با اشعه گاما


ثبت نظرات


Go to top