# سرسوزن و نگهدارنده (HOLDER) خون‌گیری

سرسوزن و نگهدارنده (HOLDER) خون‌گیری
۱

طراحی و ساخته شده براساس استاندارد ژاپن JIS T ٣٢٢٠ و استانداردهای بین‌المللی ISO ٩٦٢٦ و ISO ٦٠٠٩
استفاده از سوزن دارای دیواره فوق نازک (ETW) برای بالا بردن سرعت جریان خون و کاهش درد
ارائه نگهدارنده (holder) آوا به همراه سوزن
انجام فرآیند خون‌گیری به صورت ثابت و یکنواخت
وجود رزوه جهت قرار گرفتن هاب بر روی انواع هلدر
عدم تماس مستقیم با نمونه های خونی
سوزن دو سر تیز با به کارگیری تکنولوژی تراش سهگانه
دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ٣٠٤ (Medical Grade)
سترون شده با گاز اتیلن اکساید
تاریخ انقضا: ٣ سال پس از تولید


ثبت نظرات


Go to top